Hakkımızda

2016 yılında kurulan Muhasebe ve Finansman Bölümü 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Bölüm, işletmeler için oldukça önemli olan nitelikli muhasebe ve finansman uzmanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, bölüm öğrencilerinin muhasebe ve finans alanında teorik ve uygulamalı eğitimlerle mesleki yetkinlikleri en üst seviyeye çıkarılmaya çalışılmaktadır. Muhasebe ve Finansman alanının yanısıra günümüzün iş dünyasında başarılı olabilmek için gerekli olan bilgi ve becerilere sahip mezun profili oluşturmak bölümümüzn en önemli amacıdır.
Bölümümüz, öğrencilerinin temel olarak Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik alanlarında çalışacakları düşünülerek, bu alanlara yönelik yetkinlikleri artması için çalışmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda; öğrencilerimize işletmelerin finansal süreçlerini yapılandırabilecekleri, yönetebilecekleri ve analiz edebilecekleri yetenekleri kazandırmaya yönelik bir eğitimin sağlanması amaçlanmaktadır.
>