Vizyon&Misyon

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü; bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunan, çağın gerektirdiği mesleki yetkinliklere sahip mezunlar yetiştirerek akademik çevrelerde ve muhasebe-finans sektöründe tanınan, bilinen, tercih edilen bir bölüm olmayı hedeflemektedir. 

Bu vizyonu gerçekleştirebilmek için Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü; bilimi yükseköğretimin en önemli değeri olarak kabul eden öğretim elemanları ile öğrencilerine değişen sektörel şartlarda başarılı olabilecekleri muhasebe ve finans yönetimi alanındaki güncel yetkinlikleri kazandırmaya yönelik eğitimi/öğretimi sağlamayı misyon edinmiştir.
>